Gränslös kemi

En unik miljö för forskning och utbildning i biokemi och organisk kemi har skapats genom att samla båda disciplinerna vid samma institution. Resultatet har blivit en dynamisk verksamhet där integrering och breddning av verksamheten gynnat båda ämnena.

Design och framställning av molekyler och studier av deras egenskaper är centralt i både biokemin och den organiska kemin. Molekylerna kan vara allt ifrån små organiska molekyler till stora proteiner och andra makromolekyler eller komplex. Gemensamt är även deras fokus på analys och prediktion av molekylers struktur och funktion, samt på växelverkan mellan molekyler. Detta görs med spektroskopiska, reaktionsmekanistiska och beräkningskemiska metoder.

Biokemi

Biokemin har en lång historia vid Uppsala universitet, med rötter i den forskning som grundlades av kemisterna The Svedberg och Arne Tiselius, två Nobelpristagare och bland Sveriges internationellt mest framstående vetenskapsmän.

Organisk kemi

Forskning i organisk kemi är inriktad på metodutveckling i organisk syntes och på design, syntes och karaktärisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biomedicin och materialvetenskap.